През 2014 г. Рискмонитор започна изпълнението на проект, насочен към стимулиране на широк обществен дебат върху реформата в сектора за сигурност. Серия от публични събития с участието на водещи национални експерти, ще даде възможност да бъдат посочени ясно най-тежките проблеми на сектора и да бъдат формулирани възможни мерки за тяхното разрешаване.

Видео записи от проведените срещи ще се публикуват в канала на Рискмонитор в youtube.

Подробна информация за проекта ще откриете на неговата страница.

Изпълнението на дейностите е възможно благодарение на Програмата за подкрепа на НПО в България, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 EEA_Grants_JPG_4642_1


Comments

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind