Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Балканската организирана престъпност през погледа на законодателя

26.01.2008

(2008)

Това е първото сравнително-правно изследване на балканските законодателства, третиращи организираната престъпност. Проектът систематизира общите и специфични проблеми, заложени в наказателните закони на България, Сърбия, Македония, Албания, Хърватия, Румъния, Гърция и Турция. Експертите търсят отговор на въпроса защо текстовете, наказващи организираната престъпност, се прилагат рядко или дори никога във всяка от изследваните страни. Те анализират причините за това и търсят модели, по които отделни страни са регистрирали успех в борбата с организираната престъпност.

Водещ експерт: Ива Пушкарова

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia