Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Специални методи за разследване на организирана престъпност

23.01.2009

(2009-2010)
Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да проследи техния капацитет в използването на специалните методи за борба с тежката престъпност. Инициативата акцентира върху наблюдението на определен брой приключили дела за организирана престъпност, описвайки отделните престъпления и методите, използвани за тяхното разследване. Въз основа на този преглед ще се направи оценка за начина, по който разследващите органи прилагат тези средства, интензитета на тяхното използване и ефективността на приложението им.

Водещ експерт: Рада Смедовска

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Trust for civil society in Central and Eatsren Europe