Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Организираната престъпност и балканският политически контекст

25.01.2009

(2009-2010)
Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия и Гърция и се изразява в интердисциплинарно изследване на взаимната зависимост между политическата среда и организираната престъпност в избрани Балкански държави. Целта му е да подкрепи изграждането на ефективни регионални и национални политики за противодействие и контрол над организираната престъпност. Основна задача на проекта е да повиши информираността на обществото и институциите, отговорни за вземането на решения (decision-makers). Изследването се извършва по специално разработена методология за събиране и оценка на данни. То е насочено към изграждане на обяснителен модел на зависимостта между политическите системи и процеси и организираната престъпност и популяризирането му на национално, регионално и международно равнище.

Водещ експерт: Ива Пушкарова

iva.pushkarova@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от Балкански тръст за демокрация.

Balkan Trust for Democracy