Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Нормативен профил на организираната престъпност в България

22.01.2009

(2009)

Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни нормативни актове и разпоредби за предотвратяване и контрол върху организираната престъпна дейност, които са в сила за България, и съдебната практика върху тях. То анализира и оценява равнището на изчерпателност на уредбата, нейната вътрешна съгласуваност и хармонизация с международни стандарти, като очертава тенденциите на нейното развитие и социална адекватност.
Изследването цели да установи разбирането на българския законодател за престъпните сдружения и тяхната престъпна заетост. То ще и оцени неговата съответност с действителното проявление на организираната престъпна дейност в България. Ще бъдат направени изводи за ефективността на българската законодателна политика срещу организираната престъпност в помощ на законодателя.

Водещ експерт: Ива Пушкарова

iva.pushkarova@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe