Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите

03.01.2011

Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещат инициативи, които проследяват институционалните механизми за борба с организираната престъпност на Балканите. Това бе една от причините,  поради които РискМонитор реализира този проект. Неговата основна дейност се състои в изработването на сравнително-правен анализ на различните институции за противодействие на организирания криминалитет в четири Балкански държави – Албания, България, Сърбия и Хърватия. Целта е да подобри развитието на публичните и институционалните политики в борбата с организираната престъпност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Балканския тръст за демокрация.