Оценка на институционален капацитет

Мониторинг и оценка на дела от висок обществен интерес 30.01.2009

(2009-2010) Проектът има за цел обективен и безпристрастен анализ на дейността на органите на досъдебното производство и на Съда по 16 - 20 дела от висок обществен интерес, свързани с организираната ...

Прочети повече
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2009) 26.01.2009

(2009-2010)Проектът продължава наблюдението на ДАНС, извършено през 2008 г. Мониторингът отговаря на завишените обществени очаквания за ефективност на тази институция и постепенното справяне с организ...

Прочети повече
Мониторинг на Държавна агенция "Национална сигурност" (2008) 31.01.2008

(2008 - 2009) Това е първият мониторинг на току-що създадената агенция. Проектът изследва механизмите за контрол над институцията, нейния капацитет и организационно изграждане. Експертите по проекта ...

Прочети повече
Общински модел на организираната престъпност и институционалната корупция 27.01.2007

(2007 – 2008) Реализиран в контекста на "купените" местни избори от 2007 година, проектът разглежда многобройните фактори за проявата на тази институционална имплозия. Експертите анализират инс...

Прочети повече
1 2 Следваща