Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Досъдебно и съдебно производство срещу организираната престъпност: оценка за ефикасност

27.01.2008

(2008 – 2009)

Проектът се изпълнява на фона на дългогодишно оспорване на ефикасността на българската съдебна система. Той взима за пример конкретни дела срещу организираната престъпност и проследява в детайли развитието им. Основната му цел е да извади от анонимност съдебния процес и да систематизира инструментите, довели до неговия успех или провал. Проектът изгражда обществено достъпна база данни за делата, водени срещу организираната престъпност и подготвя доклад, съдържащ оценки за ефикасност на българската съдебна система в работата й по дела срещу организираната престъпност.

Водещ експерт: Татяна Ваксберг

Проектът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe