Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Организирана престъпност, обществен интерес и стратегии на обвинението

29.01.2007

(2007 – 2008)

Медиите и прокурорите не обитават една и съща държава. Според едните страната е залята от организирана престъпност, а според дейността на другите това не е така. Проектът изследва причините за това разминаване. Той сравнява представите за организираната престъпност, проявени в пресата и в дейността на държавното обвинение, като изследва обществените очаквания от прокуратурата и обвинителната стратегия, следвана от самата институция. Експертите по проекта идентифицират мненията, по които в двете наблюдавани групи съществува консенсус, анализират противоречията помежду им и предлагат начини за преодоляването им.

Водещ експерт: Татяна Ваксберг

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia