Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Прозрачност в управлението на публичните финанси

25.01.2008

(2008)

Проектът изследва прозрачността в управлението на публичните финанси в пет страни - членки на Международната организация на франкофонията. Това са Албания, България, Македония, Молдова и Румъния. В проекта са ангажирани водещи експерти от тези държави, които сравняват националните законодателства в областта на достъпа до информация, процедурите, през които преминава формирането на държавния бюджет и механизмите за контрол върху публичните финанси. Проектът откроява успешните национални практики, като анализира възможностите за тяхното въвеждане в други страни.

Водещ експерт: Рада Смедовска

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Проектът е финансиран от Международната организация на франкофонията

Organisation Internationale de La Francophonie