Още проекти

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещ...
Организираната престъпност и балканският политически контекст (2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия ...
Специални методи за разследване на организирана престъпност (2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да просле...
Нормативен профил на организираната престъпност в България (2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни н...

Специализирани органи за разследване на организирана престъпност

30.01.2007

(2007 – 2008)

Това е първото сравнително-правно изследване на специализираните институции за разследване на организирана престъпност в три държави – Великобритания, Италия и Южна Африка. Проектът представя и анализира методите на разследване и тяхната ефективност, както и начините за установяване на оптимални институционални рамки, насочени към постигане на интегриран модел за противодействие и борба с организираната престъпност. Традиционното схващане, че полицията, прокуратурата и съдилищата трябва да имат монопол върху превенцията и борбата с организираната престъпност е поставена под съмнение.

Водещ експерт: Рада Смедовска

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

Open Society Institute - Sofia