Други наши проекти

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

NARCOMAP

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества и опиати в ЕС и отвъд....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор - за проекта

Проектът има за цел да изработи полиси рамка за противодействие на превземане на държавата чрез големи енергийни проекти. Дейностите по проекта включват (а) изследване на механизмите за превземане на държавата и (б) застъпничество за нов политически дневен ред, чийто фокус е редуциране и управление на риска от превземане на държавата с цел задоволяване на частен интерес в енергийния сектор. Проектът ще изследва в дълбочина Южен поток, но освен това ще бъдат очертани и други случаи на превземане на държавата в ключови енергийни проекти, компании, процеси и др. Изследването ще обхване не само случая Южен поток в България, но също така в Сърбия, Унгария, Словения и др. Проектните резултати ще повлияят на българските държавни институции, законодателен процес и мерки на изпълнителната власт. Резултатите ще допринесат и за подобряване на политиките на ЕК по отношение на проекти като Южен поток, които нарушават нейните регулации. Проектът ще е  помощ и на изграждането на общи европейски политики в областта на енергетиката.