Други наши проекти

BRING: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз

Проектът е насочен към младежи, студенти, активисти от Румъния, България, Германия и Гърция, които се интересуват от скорошните улични протести и демонстрации и са активни в обществения дебат. Снимка rawpixel от Unsplash...

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор

Проектът е изследователски с фокус върху проекта Южен поток, като инструмент за превземане на държавата в България...

NARCOMAP

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества и опиати в ЕС и отвъд....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Независим студентски мониторинг на държавни институции - за проекта

РискМонитор започва изпълнението на проекта “Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред”, финансиран от Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт “Отворено общество” – София и Фондация “Микрофонд” – София. Партньор на РискМонитор в тази инициатива e Нов български университет. Целта на проекта е да подпомогне независимо студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност, както и да създаде модул за бъдеща студентска практика по мониторинг. Основни дейности в проекта са самостоятелно наблюдение от страна на студентите на подбрани за целта институции в сферата на сигурността и правораздаването и изготвяне на общ доклад за мониторинг и оценка.