Други наши проекти

NARCOMAP

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества и опиати в ЕС и отвъд....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

BRING: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз - за проекта

Период на изпълнение: Септември 2018 г. – Октомври 2019 г.

Евроскептицизмът, демократичният дефицит и ниската избирателна активност засягат всички страни от ЕС. В целия Европейски съюз станахме свидетели на широки протести или форми на активно гражданство, като се започне от протестите за върховенство на закона в Румъния и България, скорошния анти-популизъм и про-ЕС в Германия или движенията срещу режима на ограничения в Гърция. В този смисъл, как бихме могли да използваме повечето от тези граждански прояви, за да обсъдим бъдещето на ЕС? Тези движения изискват специално внимание за правилното разбиране на ценностите, които защитават техните поддръжници.

Тази обща тенденция се засилва и от друг тревожен феномен: дезинформацията, фалшивите новини и тролването са най-видими по време на избирателните кампании, опитвайки се да възпрепятстват изборите в ЕС, да подкопаят проевропейските ценности и да популяризират националистически и ксенофобски послания. Този сценарий е в ущърб на европейските избори през 2019 г., които биха могли да запишат още едно ниско избирателно участие.

Проектът "Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз – цената на това да бъдеш извън ЕС" („БРИНГ“) има за цел да пренесе посланията от улицата и да ги свърже с обществените политики на ЕС, като се насърчи подходът "отдолу-нагоре", по-близо до гражданите на ЕС. Съществува неотложна необходимост от повишаване на осведомеността и знанията сред младежите относно важността на европейските изборите през 2019 г. и снабдяването им с необходимите средства за набиране на сила и влияние върху посоката на ЕС, като за тази цел се използват интерактивни и достъпни методи.

Освен това проектът възнамерява да документира и да разгледа протестите като нова форма на демократично участие, която може да се използва и като възможност за преоформяне на европейската трансгранична идентичност, за борба с новите популистки тенденции и за увеличаване на избирателната активност.

Основните очаквани резултати от проекта са:

  1. Организиране на интерактивни онлайн дебати относно европейските изборите и публикуване на видеоразговори с младежи и активисти, насочени към предизвикателствата в ЕС (евроскептицизъм, демократичен дефицит, европейски избори);
  2. Организиране на четири конференции, допълнени от едно транснационално събитие за бъдещето на Европа и новите форми на активно гражданство;
  3. Изготвяне на обществени позиции и основни препоръки въз основа на констатациите по време на проекта, които ще бъдат разпространени на европейско ниво.

Проектът е насочен към младежи, студенти, активисти от Румъния, България, Германия и Гърция, които се интересуват от скорошните улични протести и демонстрации и са активни в обществения дебат, който по-нататък може да създаде подходящи механизми за борба с липсата на доверие в ЕС и евроскептицизма.

 

                                  

 

                 

 

Проектът се финансира от Европейската комисия, Програма ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие.