Oще Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално из...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения цен...

Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувс...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Ком...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

19.07.2011

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), осъществено от Фондация „РискМонитор” в рамките на проект, финансиран от Институт „Отворено общество” – София. Целта на наблюдението е да открои положителните и отрицателните аспекти на дейността на Комисията през първите пет години от нейното функциониране и да предложи възможности за оптимизация в контекста на текущия политически дебат за законодателни промени в това направление.

Стойчо П. Стойчев, Георги Петрунов, Александър Велев, Мирела Веселинова

2011

Пълен текст на доклада.