Oще Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално из...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения цен...

Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувс...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Ком...

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

02.07.2012

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално изследване на Фондация „РискМонитор” показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява съществена роля за преодоляването на сериозните проблеми с организираната престъпност и корупцията, който обаче остава неизползван. Какви са основните предизвикателства пред парламента в тази сфера и по какъв начин могат да бъдат посрещнати:

Прочетете пълния текст на доклада.

Стойчо Стойчев

2012