Криминални пазари

Силата на тока 27.01.2009

(2009-2010) Проектът изследва развитието на енергийния сектор в България през последните 20 г. Целта е чрез изследване на случаи с този особено важен сектор на българската икономика да се проследи сл...

Прочети повече
Стратегия за противодействие на изпирането на пари в България 24.01.2009

(2009-2010) Проектът е насочен към осигуряване на гражданско участие в изготвянето на политики за противодействие на изпирането на пари и към укрепване на капацитета на българските институции за прот...

Прочети повече
Основни схеми за пране на пари, придобити от трафик на хора 30.01.2008

(2008 – 2009) Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е един от основните източници за печалба на организираната престъпност. Изпирането на пари, придобити от подобна дейност, неизбежно с...

Прочети повече
Прозрачност в управлението на публичните финанси 25.01.2008

(2008) Проектът изследва прозрачността в управлението на публичните финанси в пет страни - членки на Международната организация на франкофонията. Това са Албания, България, Македония, Молдова и Румън...

Прочети повече