Доклади

Организирана престъпност и корупция - ключови съдебни дела 15.10.2010

Настоящият доклад представя резултатите от изследване проведено в в периода от 01.10.2009 г. до 31.05.2010 г. Изследването проследява хода на осемнадесет дела от общ характер, които се определят ка...

Прочети повече
Организираната престъпност в балканския политически контекст 15.09.2010

В рамките на проект, финансиран от Балканския тръст за демокрация, Фондация "РискМонитор" проведе сравнително изследване в шест държави с цел да изясни взаимодействието между организираната престъп...

Прочети повече
Мониторинг на ДАНС (2009) 15.07.2010

Настоящият доклад представя наблюдението, което РискМонитор осъществи и през втората година от съществуването на Държавна агенция „Национална сигурност (ДАНС). Той отново обхваща три отделни ...

Прочети повече
Нормативен профил на организираната престъпност в България 15.11.2009

Настоящият доклад представя правно изследване на национални и международни наказателни и административни нормативни актове и разпоредби за предотвратяване и контрол върху организираната престъпна д...

Прочети повече