Доклади

Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора" 15.07.2009

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите от конференция, организирана от фондация “РискМонитор” и Националната следствена служба. Конференцията стана възможн...

Прочети повече
Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация 10.07.2009

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на изпирането на пари от трафик на хора от България с цел сексуална експлоатация. Основен акцент е поставен върху организацията на та...

Прочети повече
Организирана престъпност, обществен интерес и стратегии на обвинението 19.06.2009

Този проект трябваше да установи дали прокуратурата и медиите имат една и съща представа за организираната престъпност. Докладът, който следва, отговаря отрицателно на този въпрос и анализира причин...

Прочети повече
Мониторинг на ДАНС (2008) 01.06.2009

Настоящият доклад представя резултатите от едногодишно наблюдение на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Мониторингът се фокусира върху три аспекта от изгражд...

Прочети повече