Доклади

Организираната престъпност на Балканите през погледа на законодателя 15.10.2008

Зависимостите между развитието на организираната престъпност и на законодателството, предназначено да й противодейства, рядко е обект на интердисциплинарни сравнителни изследвания. Повечето аналити...

Прочети повече
Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи 15.10.2008

Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на противодействието на изпирането на пари в България. Анализирани са съществуващите политики, законодателството и неговото приложен...

Прочети повече
Специализирани органи за борба с организирана престъпност 20.08.2008

Има ли институция, която е в състояние да се бори с организираната престъпност? Ако да, как е изградена? Този сравнителен анализ отговаря на тези въпроси и описва институционалния имидж и функциони...

Прочети повече
Пране на пари: Отговорът на институциите 15.08.2008

Някои експерти определят прането на пари като една от най-големите индустрии в света. Според различните оценки оборотите в този "бизнес" варират между 600 млрд и 3 трилиона долара годишно. Георги ...

Прочети повече