Доклади

Защита на еврофондовете в България 15.05.2011

Докладът отразява резултатите от изследване, посветено на уредените в българското санкционно законодателство механизми за защита финансовите интереси на Европейския съюз. С инициирането на сериозн...

Прочети повече
Мониторинг на ДАНС (2010) 15.04.2011

Настоящият доклад е трето поредно издание на наблюдението на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), което Фондация „РискМонитор” осъществява всяка година от създава...

Прочети повече
Престъпленията по служба: защо е трудно да бъдат доказани 15.03.2011

Докладът обобщава резултатите от изследване върху механизмите за превенция и противодействие на правонарушенията на длъжностните лица по служба. Акцентът е поставен върху възможността длъжностните ...

Прочети повече
Проституция и сексуална експлоатация в България 15.11.2010

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на проституцията и свързаната с нея сексуална експлоатация. Първият текст е посветен на организираната проституция в България и нейнит...

Прочети повече