Специални издания

Организираната престъпност в ЕС и САЩ - погледът на прокурора 17.06.2013

Настоящият сборник съдържа интервюта с прокурори, специализирани в работата срещу организирана престъпност, от ЕС и САЩ. Те бяха лектори в обучителните семинари по проект „Върховенство на закона...

Прочети повече
Информационна брошура "Противодействие на изпирането на пари в България" 30.11.2012

Изпирането на пари е явление с многообразие от форми, което хвърля сериозно предизвикателство към институциите, ангажирани с неговото разследване. За мащабите на проблема говори фактът, че изпраните п...

Прочети повече
Рисковете за националната сигурност на България 06.03.2012

Капитал, 06 март, 2012 г. Публикацията във вестник Капитал представя основни моменти от проекта на фондация РискМонитор "Towards a New Security Agenda: Bulgaria's Societal Risks for the Next Ten Year...

Прочети повече
Институционален капацитет на Народното събрание за политики срещу организираната престъпност 12.09.2011

Доклад за резултатите от емпирично проучване, на тема "Институционален капацитет на Народното събрание за активно участие в провеждането на политики за борба с организираната престъпност и п...

Прочети повече