Международна организирана престъпност

Досъдебно и съдебно производство срещу организираната престъпност: оценка за ефикасност 27.01.2008

(2008 – 2009) Проектът се изпълнява на фона на дългогодишно оспорване на ефикасността на българската съдебна система. Той взима за пример конкретни дела срещу организираната престъпност и просл...

Прочети повече
Балканската организирана престъпност през погледа на законодателя 26.01.2008

(2008) Това е първото сравнително-правно изследване на балканските законодателства, третиращи организираната престъпност. Проектът систематизира общите и специфични проблеми, заложени в наказателните...

Прочети повече
Специализирани органи за разследване на организирана престъпност 30.01.2007

(2007 – 2008) Това е първото сравнително-правно изследване на специализираните институции за разследване на организирана престъпност в три държави – Великобритания, Италия и Южна Африка. ...

Прочети повече
Организирана престъпност, обществен интерес и стратегии на обвинението 29.01.2007

(2007 – 2008) Медиите и прокурорите не обитават една и съща държава. Според едните страната е залята от организирана престъпност, а според дейността на другите това не е така. Проектът изследва...

Прочети повече
1 2 Следваща