за автора

Стефан Попов (1957) e доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996). Програмен директор в Център за либерални стратегии (1996-2004). Председател на Настоятелството на Институт Отворено общество (2000-2006). Има едногодишни специализации по международни наказателни трибунали (Виена, 1994), международни режими (Вашингтон, 1999), конституционна политика (Фрибург, 2003), метафори на публичната политика (Виена, 2011-2012). Автор е на Витгенщайн: Аналитика на мистическото (Алтера, 2008). Директор на РискМонитор (от 2007).

Stefan Popov (1957) holds a Ph.D. in Philosophy and Social Science from the New School for Social Research, New York (1996). Program Director at the Center for Liberal Strategies (1996-2004). Chairman of the Board of Trustees of the Open Society Institute – Sofia (2000-2006). He has had one-year specializations in constitutions and international tribunals (Vienna, 1994), international security rgimes (Washington, 1999), constitutional politics (Fribourg, 2003), public policy concepts (Vienna, 2011-2012). Executive Director at RiskMonitor.

Copyright © 2012 - Risk Monitor -