в. “Капитал”, 28 юли 2000 г. Начинът, по който мислим и говорим по еврейския въпрос, издава грубо невежество по фундаментален проблем на европейския ХХ век и на цялата европейска модерност от ХVIII век насам. Нито една от оформилите се публични позиции не намира подходящия за обсъждане на еврейския въпрос тон и стилистика. Обяснението на този […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -