в. “Капитал”, 21 август 1995 За опозицията, по-специално за СДС, въпросът за кметската кандидатура в София бе въпрос за избор на общ политически курс през един продължителен период. В номинацията се фокусират множество стратегически измерения и поводът бе добър те да се преосмислят. Можеше да се очаква, че принципите, по които СДС би определил отношението […]

в. “Капитал”, 31 юли 1995 1. Конфликтът Въпросът доби особена острота след отмяната на 19-те текста от закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Конституционният съд, твърди мнозинството на БСП в парламента, е отменил оспорените текстове, но с този си акт не е възстановил действалите преди приемането на закона. Конституционният съд – това е […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -