Mediapool.bg, 8 Юни 2005 Резултатът от референдумите във Франция и Холандия може да се разкаже така: ръката на европейските политически елити съчиняваше едно любопитно изречение. Две категорични мнозинства спряха дописването му. Вероятно изречението “Конституцията е продължение на бюрокрацията с други средства” никога няма да бъде довършено. Това е криза в най-добрия смисъл на думата – […]

В. “Дневник”, 12 декември 2005 Възможно ли е популизмът да се окаже новият дефиниращ фактор на българската политическа публичност? Възможно ли е популизмът да е основната политическа характеристика на българската постпреходна ситуация? На първо ниво, популизмът е тактически момент от публичното поведение на всяка съвременна политическа партия. На второ, едно популистко говорене може да се […]

В. “Дневник”, 16 ноември 2005 В политическата дискусия през последните пет години е видима склонността към умозрително преизмисляне на “Дясното”, което вече добива ранг на митологичен персонаж. Рискът при това занимание е самото мислене за “Дясното” да се окаже ляво мислене, стилизирано в дясна реторика. Така става, когато критическото осмисляне на публичния процес в България […]

В. “Дневник”, 07 юни 2005 Резултатът от референдумите във Франция и Холандия може да се разкаже така: ръката на европейските политически елити съчиняваше едно любопитно изречение. Две категорични мнозинства спряха дописването му. Вероятно изречението “Конституцията е продължение на бюрокрацията с други средства” никога няма да бъде довършено. Това е криза в най-добрия смисъл на думата […]

“Политики”, Брой 5, 2005 Във възприемането на организираната престъпност силно ме впечатлява процентът от 84%, които посочват, че организираната престъпност е мрежа от хора, която включва не само престъпници, но и хора във властта. 33% от анкетираните посочват, че въпросът е важен, приоритетен, слагат го високо, но не най-високо. Сред тях преобладават образованите, софиянци, частни […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -