Mediapool.bg, 8 Май 2006 Погледнат отблизо, казусът с така наречените царски имоти не изглежда много привлекателен, внушава алчност в едната спореща страна, отмъстителност в другата, но и в двата случая – ниски страсти. Погледнат отдалеч, той подсказва, че значителен сегмент от българското общество и неговите институции имат проблем с републиканската си идентичност и дълбоко в […]

В. “Дневник”,  07 май 2006 Погледнат отблизо, казусът с така наречените царски имоти не изглежда много привлекателен, внушава алчност в едната спореща страна, отмъстителност в другата, но и в двата случая – ниски страсти. Погледнат отдалеч, той подсказва, че значителен сегмент от българското общество и неговите институции имат проблем с републиканската си идентичност и дълбоко […]

Mediapool.bg, 30 Март 2006 Публичният свят преиграва с употребата на метафората “популизъм”. Безразборното позоваване на “популизъм” е сигурен начин един силен код към разбиране на настоящата социална и политическа ситуация да бъде доведен до смисловата празнота, характерна отдавна за изрази като “демократичен преход” или “европейски избор”. Рискът “популизъм” да стане клише се засилва и поради […]

В. “Дневник”, 29 март 2006 Популисткото се проектира върху средата, която започва да се организира цялостно като игра на популистки тенденции, систематично да произвежда популизъм, да заглушава рационално промислените съобщения и да осигурява висока чуваемост на популистките послания. Едва тогава се вижда, че популизмът като ситуация е условие за успех на популизма като технология или […]

“Политики”, Брой 03, 2006 След 2001 година българската публична сфера се организира като пространство на популистки тенденции. Този процес беше свързан не толкова с фигурата на Кобурга, колкото със структурната промяна в отношението между публична и частна сфера. Ако 90-те бяха годините на граждански устроена публичност, то през последвалия период тази базова характеристика беше променена: […]

в. “Дневник”, 09 февруари 2006 Как да си обясним това извънредно странно събитие в конституционната история на България и какво при дадените условия може да се направи в посока на контрол над бедствието и намаляване на щетите от него? Като цяло проектът за промени засяга съдебната власт. В тази насока могат да се направят две […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -