8.04.2017, mediapool.bg По повод странния законопроект с автор Президента, или някакво звено в администрацията на Президента, дискусията се разви в посока правата на “българския гражданин”. Каза се многократно, че къде се намира физически, къде плаща данъци, къде е регистриран и колко време пребивава в това “къде”, няма значение. Гражданинът има права и те не се […]

Интервю, Mediapool.bg Господин Попов, депутатите се обединиха около идеята да поискат тълкувание от Конституционния съд по внесените промени в основния закон, още преди да са гласувани. Трябва ли да отправят подобно питане? Не, не трябва. Преди всичко това е странно хрумване. Народното събрание решава нещо в кръга на правомощията си, но не знае дали може […]

Mediapool.bg Нов конституционно-правен абсурд ще бъде сътворен в недалечно бъдеще, ако Конституционният съд реши, че е допустимо да отговаря на въпроса на Върховния касационен съд (ВКС) за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията. Член 12, алинея 2 се отнася до граждански сдружения. Той постановява следното: “Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да […]

Mediapool.bg, 02.07.2013 г. България навлиза в период на трайна политическа криза, с нетрайни правителства и неустойчиви парламенти. Много вероятно е да става дума за десетилетие напред. Това не е непременно лоша новина, зависи кой ще се възползва от променения контекст. Ако пробудената днес публичност се приспи отново, страната ще се върти в порочния кръг от […]

Mediapool.bg, 20.11.2012 г. Казусът “Марковска” ще остане в историята на Конституционния съд като могъща демонстрация за смисъла на процедурите в българската правова държава. Макар че е символ на българската държавност въобще, в момента случилото се ще падне в сметката на ГЕРБ. Ето основните моменти, разиграли се след средата на спектакъла: Първо, отказ на президента да […]

Mediapool.bg, 17.09.2011 През последното десетилетие България се опитва да убеди партньорите си от НАТО и Европейския съюз, че има сериозно намерение да редуцира равнището на корупция, което трови страната. Особено амбициозни започнаха да стават правителствените програми в мандата на ГЕРБ, която обяви кампанията си срещу високата корупция и организирания криминалитет за свръхприоритет в цялата си […]

keep looking »
Copyright © 2012 - Risk Monitor -