в. “Култура”, Брой 25 (2817), 26 юни 2015 „Установено при огледа”, идея и текст Десислава Гаврилова, режисьор Неда Соколовска; с участието на: Георги Налджиев, Николай Илчев, Стойка Стефанова, Любомир Любенов, Василия Дребова, Диана Енчева, Зоя Шопова. Студио за документален театър Vox Populi Гледах постановката “Установено при огледа” на онова място в Борисовата градина с вдъхновеното […]

Интервю със Стефан Попов В. „Култура“, 6 февруари 2015 г. – Помните ли къде бяхте на 10 ноември 1989 г.? – Философският факултет се беше събрал в зала „Георги Кирков“ в Партийния дом и обсъждаше реформа в специалността. В един момент настана объркване, обявиха пауза, след малко някой съобщи, че Политбюро е сменило Тодор Живков. […]

Разговор със Стефан Попов В. “Култура”,04 юли 2014 – Нека започнем с най-баналното: как гледате на случващото се в момента? – Още от 1990 г. ме интересува въпросът как разбираме и обясняваме това, което става с нас и у нас. Какви социологически инструменти имаме, как стигаме до тях, как ги прилагаме, до правдоподобни картини ли […]

 в. “Култура”, 1 (2707), 11 януари 2013 г. (На Станка Калчева, която започна този разговор)  „Хамлет” е образ на едно невъзможно действие. Но така ли е? Дали „Хамлет” е образът на невъзможното действие? Макар че това е въпросът, опитът да му се отговори по директен начин е наивен. Между създаването на „Хамлет” в началото на XVII […]

в. “Култура”, Брой 22 (2684), 08.06.2012 г. Всеки опит за пряк отговор на този въпрос се изправя пред затруднение, свързано с една принципна неопределеност: всъщност, съвсем не е очевидно за какво точно питаме. Затова се налага да направим стъпка назад и да се спрем на предварителния въпрос: “Какво, всъщност, би се разпаднало, ако се разпадне Европейският […]

в. “Култура”, Брой 12 (2674), 30.03.2012 Югославия е трагичен опит за федерация на национални държави. Този опит е по начало обречен: идеята за многонационална федерация е вътрешно противоречива, един невъзможен концепт. Шансовете той на практика да се получи, като опровергае концептуалната си невъзможност, са нищожни. Колапсът на Югославия е последният епохален колапс и на фикцията […]

keep looking »
Copyright © 2012 - Risk Monitor -