в. “Култура”, Брой 2, 16 януари 1998 Вече си имаме “национална доктрина” – остава да разберем за какво ни е!? По намерение, дух и стил, този коментар е силно критичен и полемичен. В него не са спестени остри квалификации като неосведоменост по проблемите на националното, липса на логико-теоретична техника и умение и пр. Аз не […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -