в. “Култура”, Брой 12 (2674), 30.03.2012 Югославия е трагичен опит за федерация на национални държави. Този опит е по начало обречен: идеята за многонационална федерация е вътрешно противоречива, един невъзможен концепт. Шансовете той на практика да се получи, като опровергае концептуалната си невъзможност, са нищожни. Колапсът на Югославия е последният епохален колапс и на фикцията […]

Mediapool.bg, 29.03.2012 В цялата история на Европейския съюз критиките към него не са били толкова много и толкова силни, колкото днес. Засега, обаче, те остават далеч от определяне на полето от възможни ходове, които могат да съхранят политическите, икономическите и социалните достойнства на тази безпрецедентна конструкция. С такава нескромна далечна цел ще посоча девет особености […]

в. “Труд”, 20.03.2012 Проблемът за доверието и демократичната легитимност е сред най-сериозните в Европейския съюз. Това несъответствие е широко дискутирано днес. За съжаление това не е проблем, който се решава на заседание на Европейския съвет или Комисията. Първо, това не е въпрос на нова и бърза регулация, която тези институции могат да въведат на заседание. […]

в. “Култура”, Брой 9 (2671), 09.03.2012 През януари 2012 година Иван Кръстев организира една двудневна затворена, много интензивна дискусия във Виена, на която бяха обсъдени особености в разпада на Съветския съюз в контекста на кризата в Европа. Есето, публикувано тук, е подготвено на базата на стар непубликуван текст, основно преработен след тази конференция. Може да […]

В. “Капитал”, 6 март 2012 Произходът на думата риск е свързан с този на корен. Тя идва от старогръцки  и е преминала в латинския. В античната митология това са корените една дива смокиня, в която Одисей се е спасил. Оттогава корен и риск е започнало да означава опасност в морето, но и шанс за спасение. […]

В. “Труд”, 5 март 2012 Допускането, че ЕС ще се разпадне, не е чуждо на сериозните анализатори на Запад. Кризата на еврото вече се приема само като сигнал за по-дълбока криза на проекта за ЕС. Но какво всъщност би се разпаднало? Каква е тази структура, която може да преживее необратим срив? Може да изглежда лунатически […]

« go backkeep looking »
Copyright © 2012 - Risk Monitor -